Władze

Nowy Zarząd Lubelskiego Związku Kolarskiego:
 
W dniu 27 kwietnia 2021 roku odbył się Walny Zjazd Lubelskiego Okręgowego Związku Kolarskiego, na którym został wybrany nowy Zarząd na lata 2021-2025:
ANDRZEJ CYWIŃSKI – PREZES     e-mail:  acywinski1@o2.pl
Łukasz Świderski  – wice prezes ds. sportowych
Michał Kusiński     – wice prezes ds. organizacyjnych i sędziowskich
Karol Adamczyk    – sekretarz
                           – skarbnik (zrezygnował z funkcji w Zarządzie grudzień 2022 r.)
Członkowie zarządu
Karol Serwin
Paweł Sowa


Komisja Rewizyjna
       Sztembis Michał – przewodniczący
Staszczak Paweł – członek
Wręga Mateusz – członek
Delegaci na zjazd PZKol (w nawiasie ilość głosów)
1. Adam Wojewódka (24)
2. Janusz Pożak (22)
3. Andrzej Cywiński (21)
4. Andrzej Kita (20)
5. Marian Grudziński (19)
5. Łukasz Świderski (19)
6. Michał Kusiński (12) 
 
       ZARZĄD SĘDZIOWSKI LUBELSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO
 
Kolegium Sędziów: wybrane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 5 lipca 2004 roku
 
Cezary Wicha – przewodniczący
Marian Grudziński – wiceprzewodniczący i sekretarz
Władysław Swół  – wiceprzewodniczący