Władze

Zarząd Lubelskiego Związku Kolarskiego:
Andrzej Kita – prezes                                                  – ozkol2010@wp.pl
Janusz Pożak – wiceprezes organizacyjny     – januszpozak@op.pl
Łukasz Świderski – wiceprezes sportowy      – swider-81@go2.pl
Marian Grudziński – sekretarz                              – mariangg@poczta.onet.pl
Adam Wojewódka – skarbnik                                – ks.pogon.woj@op.pl
Andrzej Cywiński – członek                                    – acywinski1@o2.pl
Paweł Sowa – członek                                                – awsowa@wp.pl
Michał Sztembis – członek                                      – biuro@lkkg.pl
Piotr Gutek – członek
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Mateusz Wręga – Przewodniczący
Piotr Zdunek – członek
Grzegorz Haba – członek
 
Kolegium Sędziów:
Cezary Wicha – przewodniczący
Marian Grudziński – wiceprzewodniczący i sekretarz
Władysław Swół  – wiceprzewodniczący