15 Czerwca 2021

XXIV Wyścigu w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym 30 kwietnia – 3 maja 2021 roku

XXIV Wyścigu w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym 30 kwietnia – 3 maja 2021 roku

XXIV Wyścigu w Paraolimpijskim Kolarstwie Szosowym
30 kwietnia – 3 maja 2021 roku


Cel wyścigu:
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród niewidomych i osób z dysfunkcjami narządów ruchu.
2. Popularyzacja paraolimpijskiego kolarstwa wśród niewidomych, osób z dysfunkcjami narządów ruchu i w społeczeństwie osób zdrowych.
3. Pogłębianie i rozwijanie szeroko rozumianego procesu rehabilitacji.
4. Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.
5. Pogłębianie współpracy i kontaktów międzynarodowych wśród sportowców z dysfunkcją wzroku i dysfunkcjami narządów ruchu.

Uczestnicy:
6. Prawo uczestnictwa w zawodach, w paraolimpijskim kolarstwie szosowym mają niewidomi lub niedowidzący zawodnicy wraz z pełnosprawnymi przewodnikami (kat. MB, kat. WB) oraz osoby z dysfunkcjami narządów ruchu (kat. C1-C5, kat. H1-H5) bez względu na płeć, pełnoletni, ewentualnie w wieku od 16 lat.